Hieronder vind je de reglementen voor

1. individuele triatlon

2. ploegentriatlon

3. ploegenduatlon

 

1. Reglementen recreatieve triatlon voor individuelen 


 

Algemene bepalingen

Categorieën:  

o dames

o heren 

 

Afstanden:

o Zwemmen : 500 m

o Fietsen: 22 km

o Lopen: 5 km

 

Inschrijvingsgeld:

o  dames/heren: 18 euro

o  Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872 met vermelding van de naam van de deelnemer.

o  Er kan ingeschreven worden tot 23 mei. Ter plaatse worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard.

• Iedere deelnemer meldt zich aan bij het wedstrijdsecretariaat op de speelplaats vanaf 13.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 14.30 uur volgt er een algemene briefing in de feestzaal.

 

Tijdsregistratie / startnummer

o Er wordt gescand aan de ingang van de wisselzone vóór en na het fietsen

o Er wordt als laatste gescand aan de aankomst

• Het startnummer wordt op een heupband bevestigd

• De identiteitskaart moet afgegeven worden als waarborg. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van het startnummer.

 

Wisselzone

• De wisselzone situeert zich op de parking aan de Brusselse Forten.

• De fietsen bevinden zich binnen de wisselzone aan het startnummer dat op de fietsenrekken bevestigd is. Deze zone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters en bevoegde leden van de organisatie (niet voor begeleiders). 

• De fiets kan in de wisselzone geplaatst worden tussen 14.15 uur en 14.45 uur. Na de triatlon neemt de fietser zijn fiets onmiddellijk mee. De wisselzone moet ontruimd zijn tegen 17.30 uur.

 

ZWEMMEN

• Plaats: Brusselse Forten

• Start heren: 15.00 uur in het water. Verzamelen aan het water om 14.55 uur stipt.

• Start dames: 15.30 uur in het water. Verzamelen aan het water om 15.25 uur stipt.

• Alle zwemstijlen zijn toegelaten.

• Badmuts, zwembril en wetsuit zijn vrij te dragen. Peddels, vinnen en vliezen zijn verboden.

• Veiligheid: een duikersploeg van de brandweer van Dendermonde staat in voor de veiligheid van de zwemmers.

• In geval van krampen, vermoeidheid, onderkoeling mogen de deelnemers zich vasthouden aan boeien of boot. De deelnemer wordt met een boot terug naar de kant gebracht. 

• Bij heel slecht weer kan de organisatie de zwemproef afgelasten en vervangen door een duatlon. Er wordt dan gestart met lopen – fietsen – lopen.

• Wisselzone zwemmen – fietsen: de afstand naar de wisselzone moet al lopend afgelegd worden. 

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

FIETSEN

• Het verkeersreglement is altijd van toepassing.

• VEILIGHEID EERST!!! Elke deelnemer is verplicht een valhelm te dragen. 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele wegvergissingen.

• Politie/seingevers staan in voor de veiligheid op de openbare weg.

• Seingevers en bordjes staan op geregelde afstanden over het parcours verdeeld.

• Parcours: zie plan. Er worden drie rondes van 7,3 km afgelegd.

• Tijdens het fietsen mogen begeleiders in geen geval volgen. 

• Het gebruik van een tijdritfiets is verboden.

• Het gebruik van een triatlonstuur is toegelaten.

• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun fiets, die wettelijk in orde moet zijn. 

• Elke deelnemer moet zijn startnummer duidelijk zichtbaar op de rug dragen.

• Wisselzone: er wordt niet gefietst in de wisselzone. De fietser loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone. Eens buiten de wisselzone mag er gefietst worden.

• Na de derde ronde fietst de deelnemer onmiddellijk naar de wisselzone.
Opgelet: afstappen aan de wisselzone en lopen met de fiets in de handen naar het startnummer. Vervolgens kan het lopen beginnen.

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

LOPEN

• Parcours: zie plan – door de straten van Dendermonde.

• Er worden 2 rondes van 2,5 km afgelegd. Na elke ronde wordt het borstnummer genoteerd ter controle.

• Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

• Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. Begeleiders mogen in geen geval volgen.

• Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

• Wisselzone: de loper vertrekt richting Forten. De tweede ronde eindigt onder de triomfboog op de speelplaats. 

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

SLOTBEPALINGEN

• De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

• De verzekering van de deelnemers omvat lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.

^ naar boven

 

2. Reglementen recreatieve triatlon voor ploegen


 

Algemene bepalingen

Categorieën

Minimum 2 personen/ploeg

o  damesploeg 

o  herenploeg

 

Afstanden:

o  Zwemmen : 500 m

o  Fietsen: 22 km

o  Lopen: 5 km

 

Inschrijvingsgeld:

o  damesploeg/herenploeg: 27 euro

o  Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872 met vermelding van de ploegnaam.

o  Er kan ingeschreven worden tot 23 mei. Ter plaatse worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard.

• Iedere ploeg meldt zich aan bij het wedstrijdsecretariaat op de speelplaats vanaf 13.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 14.30 uur volgt er een algemene briefing in de feestzaal.

 

Tijdsregistratie / startnummer

o  Er wordt gescand aan de ingang van de wisselzone vóór en na het fietsen

o  Er wordt als laatste gescand aan de aankomst

• Het startnummer wordt op een heupband bevestigd.

• De fietser vertrekt met dit startnummer (op de rug) en geeft het na afloop van de fietsproef door aan de loper (op de borst).

• Eén identiteitskaart/ploeg moet afgegeven worden als waarborg. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van het startnummer

 

Wisselzone

• De wisselzone situeert zich op de parking aan de Brusselse Forten.

• De fietsers en de lopers bevinden zich binnen de wisselzone aan hun startnummer dat op de fietsenrekken bevestigd is. Deze zone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters en bevoegde leden van de organisatie (niet voor begeleiders). 

• De fiets kan in de wisselzone geplaatst worden tussen14.15 uur en 14.45 uur. Na de triatlon neemt de fietser zijn fiets onmiddellijk mee. De wisselzone moet ontruimd zijn tegen 17.30 uur.

 

ZWEMMEN

• Plaats: Brusselse Forten

• Start: 15.30 uur in het water. Verzamelen aan het water om 15.25 uur stipt.

• Alle zwemstijlen zijn toegelaten.

• Badmuts, zwembril en wetsuit zijn vrij te dragen. Peddels, vinnen en vliezen zijn verboden.

• Veiligheid: een duikersploeg van de brandweer van Dendermonde staat in voor de veiligheid van de zwemmers.

• In geval van krampen, vermoeidheid, onderkoeling mogen de deelnemers zich vasthouden aan boeien of boot. De deelnemer wordt met een boot terug naar de kant gebracht. Bij opgave van de zwemmer zal de fietser als laatste vertrekken.

• Bij heel slecht weer kan de organisatie de zwemproef afgelasten en vervangen door een duatlon. Er wordt dan gestart met lopen – fietsen – lopen.

• Wisselzone zwemmen – fietsen: de afstand naar de wisselzone moet al lopend afgelegd worden. De zwemmer tikt de fietser aan binnen de wisselzone aan het startnummer.

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

FIETSEN

• Het verkeersreglement is altijd van toepassing.

• VEILIGHEID EERST!!! Elke deelnemer is verplicht een valhelm te dragen. 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele wegvergissingen.

• Politie/seingevers staan in voor de veiligheid op de openbare weg.

• Seingevers en bordjes staan op geregelde afstanden over het parcours verdeeld.

• Parcours: zie plan. Er worden drie rondes van 7,3 km afgelegd.

• Het gebruik van een tijdritfiets is verboden.

• Het gebruik van een triatlonstuur is toegelaten.

• Tijdens het fietsen mogen begeleiders in geen geval volgen. 

• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun fiets, die wettelijk in orde moet zijn. 

• Elke deelnemer moet zijn startnummer duidelijk zichtbaar op de rug dragen.

• Wisselzone: er wordt niet gefietst in de wisselzone. De fietser loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone. Eens buiten de wisselzone mag er gefietst worden.

• Na de derde ronde fietst de deelnemer onmiddellijk naar de wisselzone.
Opgelet: afstappen aan de wisselzone en lopen met de fiets in de handen naar het startnummer. Vervolgens het startnummer doorgeven aan de loper die dan kan vertrekken.

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

LOPEN

• Parcours: zie plan – door de straten van Dendermonde.

• Er worden 2 rondes van 2,5 km afgelegd. Na elke ronde wordt het borstnummer genoteerd ter controle.

• Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

• Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. Begeleiders mogen in geen geval volgen.

• Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

• Wisselzone: de loper vertrekt richting Forten. De tweede ronde eindigt onder de triomfboog op de speelplaats. 

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

SLOTBEPALINGEN

• De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

• De verzekering van de deelnemers omvat lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.

 ^ naar boven

 

3. Reglementen recreatieve duatlon voor ploegen


 

 Algemene bepalingen

Categorieën

Minimum 2 personen/ploeg

o  damesploeg 

o  herenploeg

 

Afstanden:

o  Lopen: 2,5 km

o  Fietsen: 22 km

o  Lopen: 5 km

 

Inschrijvingsgeld:

• Damesploeg/herenploeg: 27 euro

• Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872 met vermelding van de ploegnaam + duatlon.

• Er kan ingeschreven worden tot 17 mei. Ter plaatse worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard.

• Iedere ploeg meldt zich aan op het secretariaat vanaf 13.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 14.45 uur volgt er een algemene briefing in de feestzaal.

• Men kan enkel inschrijven als ploeg. Wie individueel wilt inschrijven, doet dat als ploeg. In dat geval wordt dezelfde naam ingevuld bij de fietser en bij de loper. Er is geen apart klassement voorzien voor individuele deelnemers.

 

Tijdsregistratie / startnummer

• Voor de tijdsregistratie wordt gebruik gemaakt van het systeem van Kraftman Chrono Timing.

o Er wordt gescand aan de ingang van de wisselzone vóór en na het fietsen.

o Er wordt als laatste gescand aan de aankomst.

• Het startnummer wordt op een heupband bevestigd.

• Loper 1 vertrekt met dit startnummer (op de borst) en geeft het door aan de fietser (rug), die het op zijn/haar beurt doorgeeft aan loper 2.

• Eén identiteitskaart/ploeg moet afgegeven worden als waarborg. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van het startnummer

 

Wisselzone

• De wisselzone situeert zich op de parking aan de Brusselse Forten.

• De fietsers en de lopers (2) bevinden zich binnen de wisselzone aan hun startnummer dat op de fietsenrekken bevestigd is. Deze zone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters en bevoegde leden van de organisatie (niet voor begeleiders). 

• De fiets kan in de wisselzone geplaatst worden tussen 14.15 uur en 14.45 uur. Na de duatlon neemt de fietser zijn fiets onmiddellijk mee. De wisselzone moet ontruimd zijn tegen 17.30 uur.

 

LOPEN 1

• Plaats: zie plan – door de straten van Dendermonde.

• Start: 15.30 uur. Verzamelen om 15.25 uur aan de afgebakende startzone op het wandelpad.

• Er wordt 1 ronde van 2,5 km afgelegd. 

• Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

• Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. 

• Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

• Wisselzone lopen - fietsen: de loper loopt naar de wisselzone, geeft het startnummer door aan de fietser die kan vertrekken.

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

FIETSEN

• Het verkeersreglement is altijd van toepassing.

• VEILIGHEID EERST!!! Elke deelnemer is verplicht een valhelm te dragen. 

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele wegvergissingen.

• Politie/seingevers staan in voor de veiligheid op de openbare weg.

• Seingevers en bordjes staan op geregelde afstanden over het parcours verdeeld.

• Parcours: zie plan. Er worden drie rondes van 7,3 km afgelegd.

• Het gebruik van een tijdritfiets is verboden.

• Het gebruik van een triatlonstuur is toegelaten.

• Tijdens het fietsen mogen begeleiders in geen geval volgen. 

• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun fiets, die wettelijk in orde moet zijn. 

• Elke deelnemer moet zijn startnummer duidelijk zichtbaar op de rug dragen.

• Wisselzone: er wordt niet gefietst in de wisselzone. De fietser loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone. Eens buiten de wisselzone mag er gefietst worden.

• Na de derde ronde fietst de deelnemer naar de wisselzone.
Opgelet: afstappen aan de wisselzone en lopen met de fiets in de handen naar het startnummer. Vervolgens het startnummer doorgeven aan loper 2 die dan kan vertrekken.

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

LOPEN 2

• Parcours: zie plan – door de straten van Dendermonde.

• Er worden 2 rondes van 2,5 km afgelegd. Na elke ronde wordt het borstnummer genoteerd ter controle.

• Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

• Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. Begeleiders mogen in geen geval volgen.

• Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

• Wisselzone: de loper vertrekt richting Forten. De tweede ronde eindigt onder de triomfboog op de speelplaats. 

• Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

SLOTBEPALINGEN

• De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

• De verzekering van de deelnemers omvat lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.

  ^ naar boven