INDIVIDUELEN


 • Categorieën:

o  dames

o  heren 

 

Afstanden:

o  Zwemmen : 500 m

o  Fietsen: 22 km

o  Lopen: 5 km

 

 

PLOEGENTRIATLON


 • Categorieën

Minimum 2 personen/ploeg

o  damesploeg 

o  herenploeg

 

• Afstanden:

o  Zwemmen : 500 m

o  Fietsen: 22 km

o  Lopen: 5 km

 

 

PLOEGENDUATLON


• Categorieën: 

Minimum 2 personen/ploeg

o  damesploeg 

o  herenploeg

 

Afstanden:

o  Lopen: 2,5 km

o  Fietsen: 22 km

o  Lopen: 5 km

 

 

Inschrijvingsgeld:

o  Individuelen dames/heren: 18 euro

o  triatlon damesploeg/herenploeg: 27 euro

o  Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872 met vermelding van de naam + triatlon.

o  Er kan ingeschreven worden tot 25 mei. Ter plaatse worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard.

 

Iedere deelnemer meldt zich aan op het secretariaat vanaf 13.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 14.30 uur volgt er een algemene briefing in de refter.