1. Triatlon voor jeugd

2. Duatlon voor jeugd

 

1. Reglementen recreatieve ploegentriatlon voor jeugd


(5de, 6de lj. basisonderwijs en 1ste, 2de ,3de lj. sec. onderwijs)

 

Algemeen

Men kan deelnemen in groepjes van 3 personen (min. 2 pers/ploeg):

 

Categorieën

o  meisjesploeg (5de en 6de leerjaar basisonderwijs)

o  jongensploeg (5de en 6de leerjaar basisonderwijs)

o  meisjesploeg (1ste-2de-3de leerjaar secundair onderwijs)

o  jongensploeg (1ste-2de-3de leerjaar secundair onderwijs)

 

Afstanden

o  Zwemmen: 150 m

o  Fietsen: 7,5 km  

o  Lopen: 1,7 km  

 

Inschrijvingsgeld

o  9 euro per ploeg

o  het bedrag wordt gestort worden op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872  met vermelding van de ploegnaam.

o  er kan ingeschreven worden tot 23 mei. Ter plaatse worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard.

•Iedere ploeg meldt zich aan bij het wedstrijdsecretariaat op de speelplaats, ten laatste om 12.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 12.40 uur volgt er een algemene briefing in de feestzaal.

 

Tijdsregistratie / startnummer

o  er wordt gescand aan de ingang van de wisselzone vóór en na het fietsen

o  er wordt als laatste gescand aan de aankomst

•Het startnummer wordt op een heupband bevestigd.

•De fietser vertrekt met het startnummer (op de rug), die het op zijn/haar beurt doorgeeft aan de loper.

•Één identiteitskaart per ploeg moet afgegeven worden als waarborg. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van het startnummer.

 

Wisselzone

•De wisselzone situeert zich op de parking aan de Brusselse Forten.

•De fietsers en de lopers bevinden zich binnen de wisselzone aan hun startnummer dat aan de fietsenrekken bevestigd is.

•Deze zone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters,bevoegde leden van de organisatie en één begeleider van de school.

•De fiets kan in de wisselzone geplaatst worden vanaf 12.00 uur. Na de fietsproef neemt de fietser zijn fiets onmiddellijk mee. De wisselzone moet ontruimd zijn tegen 14.00 uur.

 

Wetsuits

De school stelt een aantal wetsuits ter beschikking. Deze kunnen gratis gebruikt worden. Bij afhaling wordt de identiteitskaart van de begeleider gevraagd. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van de wetsuit.

 

ZWEMMEN

•Plaats: Brusselse Forten

•Start: 13.00 uur aan het water. Na het afhalen van de wetsuits gaan de zwemmers in groep naar de start waar een korte briefing gegeven wordt.

•Alle zwemstijlen zijn toegelaten.

•Badmuts, zwembril en wetsuit zijn vrij te dragen. Peddels, vinnen en vliezen zijn verboden.

•Veiligheid: een duikersploeg van de brandweer van Dendermonde staat in voor de veiligheid van de zwemmers.

•In geval van krampen, vermoeidheid, onderkoeling mogen de deelnemers zich vasthouden aan boeien of boot. De deelnemer wordt met een boot terug naar de kant gebracht. Bij opgave van de zwemmer zal de fietser als laatste vertrekken.

•Bij heel slecht weer kan de organisatie de zwemproef afgelasten en vervangen door een duatlon. Er wordt dan gestart met lopen – fietsen – lopen

•Er wordt vertrokken aan het water en een parcours van 150 m afgelegd.

•Wisselzone zwemmen – fietsen: de afstand naar de wisselzone moet al lopend afgelegd worden. De zwemmer tikt de fietser aan binnen de wisselzone aan het startnummer.

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

FIETSEN

•Het verkeersreglement is altijd van toepassing.

•VEILIGHEID EERST!!! Elke deelnemer is verplicht een valhelm te dragen. 

•De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele wegvergissingen.

•Politie/seingevers staan in voor de veiligheid op de openbare weg.

•Seingevers en bordjes staan op geregelde afstanden over het parcours verdeeld.

•Het gebruik van een tijdritfiets is verboden.

•De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun fiets, die wettelijk in orde moet zijn. 

•Elke deelnemer moet zijn startnummer duidelijk zichtbaar op de rug dragen. 

•Parcours: zie plan. Er worden 3 rondes van 2,5 km afgelegd.

•Wisselzone: er wordt niet gefietst in de wisselzone. De fietser loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone. Eens buiten de wisselzone mag er gefietst worden.

•Na de 3de ronde eindigt de fietsproef. Opgelet: afstappen aan de wisselzone en lopen met de fiets in de handen naar het startnummer. Vervolgens het startnummer doorgeven aan de loper die dan kan vertrekken.

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

LOPEN

•Parcours: wandelpad rond de Brusselse Forten.

•Er wordt 1 ronde van 1,7 km afgelegd. 

•Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

•Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. 

•Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

•Wisselzone: de loper vertrekt onmiddellijk richting Forten en loopt tegenwijzerszin rond het water. 

•Aankomst: de aankomst is onder de triomfboog op de speelplaats. Er wordt dus rechtstreeks via de openbare weg naar de speelplaats gelopen:

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

SLOTBEPALINGEN

•De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

•De verzekering van de deelnemers omvat burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.

 

^ naar boven

 

2. Reglementen recreatieve ploegenduatlon voor jeugd


(5de, 6de lj. basisonderwijs en 1ste, 2de ,3de lj. sec. onderwijs)

 

Algemeen

Men kan deelnemen in groepjes van 3 personen (min. 2 pers/ploeg):

 

Categorieën

o  meisjesploeg (5de en 6de leerjaar basisonderwijs)

o  jongensploeg (5de en 6de leerjaar basisonderwijs)

o  meisjesploeg (1ste-2de-3de leerjaar secundair onderwijs)

o  jongensploeg (1ste-2de-3de leerjaar secundair onderwijs)

 

Afstanden

o  Lopen: 1,7 km                                               

o  Fietsen: 7,5 km

o  Lopen: 1,7 km

 

Inschrijvingsgeld

o  9 euro per ploeg

o  het bedrag wordt gestort worden op rekeningnummer BE38 9731 5054 7872 met vermelding van de ploegnaam.

o  er kan ingeschreven worden tot 23 mei. Ter plaatse worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

o Iedere ploeg meldt zich aan op het secretariaat ten laatste om 12.00 uur. Hier worden ook de startnummers overhandigd. Om 12.40 uur volgt er een algemene briefing in de feestzaal.

 

Tijdsregistratie / startnummer

o  er wordt gescand aan de ingang van de wisselzone vóór en na het fietsen

o  er wordt als laatste gescand aan de aankomst

•Het startnummer wordt op een heupband bevestigd.

•Loper 1 vertrekt met dit startnummer (op de borst) en geeft het door aan de fietser (op de rug), die het op zijn/haar beurt doorgeeft aan loper 2.

•Één identiteitskaart per ploeg moet afgegeven worden als waarborg. Deze krijg je terug bij het binnenbrengen van het startnummer.

 

Wisselzone

•De wisselzone situeert zich op de parking aan de Brusselse Forten.

•De fietsers en de lopers (2) bevinden zich binnen de wisselzone aan hun startnummer dat aan de fietsenrekken bevestigd is.

•Deze zone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters,bevoegde leden van de organisatie en één begeleider van de school.

•De fiets kan in de wisselzone geplaatst worden vanaf 12.00 uur. Na de fietsproef neemt de fietser zijn fiets onmiddellijk mee. De wisselzone moet ontruimd zijn tegen 14.00 uur.

 

LOPEN 1

•Plaats: het wandelpad rond de Brusselse Forten.

•Verzamelen om 12.55 uur aan de afgebakende startzone op het wandelpad.

•Er wordt 1 ronde van 1,7 km afgelegd. 

•Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

•Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. 

•Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

•Wisselzone lopen - fietsen: de loper loopt na 1 ronde naar de wisselzone, geeft het startnummer door aan de fietser die dan kan vertrekken.

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

FIETSEN

•Het verkeersreglement is altijd van toepassing.

•VEILIGHEID EERST!!! Elke deelnemer is verplicht een valhelm te dragen. 

•De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele wegvergissingen.

•Politie/seingevers staan in voor de veiligheid op de openbare weg.

•Seingevers en bordjes staan op geregelde afstanden over het parcours verdeeld.

•Het gebruik van een tijdritfiets is verboden.

•De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun fiets, die wettelijk in orde moet zijn. 

•Elke deelnemer moet zijn startnummer duidelijk zichtbaar op de rug dragen. 

•Parcours: zie plan. Er worden 3 rondes van 2,5 km afgelegd.

•Wisselzone: er wordt niet gefietst in de wisselzone. De fietser loopt met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone. Eens buiten de wisselzone mag er gefietst worden.

•Na de 3de ronde eindigt de fietsproef. Opgelet: afstappen aan de wisselzone en lopen met de fiets in de handen naar het startnummer. Vervolgens het startnummer doorgeven aan loper 2 die dan kan vertrekken.

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

LOPEN 2

•Parcours: wandelpad rond de Brusselse Forten.

•Er wordt 1 ronde van 1,7 km afgelegd. 

•Er mag niet gelopen worden met ontbloot bovenlichaam.

•Tijdens het lopen moet het startnummer goed zichtbaar op de borst gedragen worden. 

•Er staan seingevers en bordjes om het te volgen traject aan te geven.

•Wisselzone: de loper vertrekt onmiddellijk richting Forten en loopt tegenwijzerszin rond het water. 

•Aankomst: de aankomst is onder de triomfboog op de speelplaats. Er wordt dus rechtstreeks via de openbare weg naar de speelplaats gelopen:

•Bij het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd moet de wedstrijdorganisatie verwittigd worden.

 

SLOTBEPALINGEN

•De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

•De verzekering van de deelnemers omvat burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.

^ naar boven